De städar, lagar mat och serverar i det nya Europa. Många är migranter, de flesta kvinnor.

De tillhör den fattiga europeiska arbetarklassen, som i flexibilitetens och rörlighetens namn hamnat utanför politikens synfält.

Rebecka Bohlin öppnar dörren till en servicesektor där människor slåss om låglönejobb som inte går att leva på.

De osynliga är den tredje boken i Atlas snabba reportageserie Vems Europa? Serien är ett samarbete mellan bokförlaget Atlas och ABF.