Striden om Decemberöverenskommelsen – vad var det egentligen som hände?

I december 2014 skakades Sverige av politisk kris. Regeringens budget hade fallit. Inget av de traditionella blocken samlade tillräckligt stöd för att leda landet. Extraval hade aviserats.

Men i hemlighet samlades sex av riksdagens partier för att rädda minoritetsstyret. Den så kallade ”Decemberöverenskommelsen” skulle stabilisera svensk politik genom två val. Istället kollapsade den efter mindre än tio månader i oktober 2015.

Förhandla eller DÖ analyserar spelet och processerna som ledde fram till uppgörelsen och utvärderar avtalet ur olika demokratiska perspektiv. Urholkade December överenskommelsen demokratin? Varför föll den? Vad säger det som hände om förutsättningarna för den svenska parlamentarismen?