Hur är det möjligt att toleransen i Sverige mot flyktingar och invandrare ökat de senaste två decennierna, samtidigt som främlingsfientliga politiska krafter vuxit sig starkare? Och hur ska vi förstå den populistiska nationalismens återkomst i Sverige och övriga Europa?

Sverige åt svenskarna: Motstånd och mobilisering mot invandrare och invandring i Sverige bygger på 20 års forskning kring svenskarnas attityder, och ifrågasätter en rad av våra föreställningar om invandrare och främlingsfientlighet. De nationalkonservativa partierna är bara ett symptom på ett större problem. Hotet mot demokratin består i att det politiska samtalet inte längre vårdas.

Röster om ››Sverige åt svenskarna‹‹

››Här handlar det alltså konsten att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Att ‘vem det som tycker vad och varför’ är minst sagt komplex fråga, det visar Marie Demker med önskvärd tydlighet.‹‹
Måns Hirschfeldt – OBS P1 Sveriges Radio 21 mars 2014

››Demker visar med hjälp av statistik att toleransen mot flyktingar och invandrade ökar samtidigt som främlingsfientliga politiska krafter växer sig allt starkare […] Marie Demkers ambition är att försöka ge oss förklaringar till den här paradoxala utvecklingen.‹‹
Qaisar Mahmood – Svenska Dagbladet 7 april 2014