Finns det någon särskild händelse i ditt liv som du skulle vilja se gestaltad på en teaterscen?

Frågan är utgångspunkt i pjäserna The Mental States of Gothenburg och The Mental States of Sweden, Mattias Anderssons banbrytande teaterreportage om vår tid.

Svaren kommer från ett tvärsnitt av Sveriges befolkning: en mjölkbonde från Öland, en yrkesmilitär från Linköping, en sjuksköterska från Landskrona, en gymnasist från Biskopsgården i Göteborg och många fler.

Dessa båda pjäser publiceras här för första gången i bokform, tillsammans med fördjupande essäer och intervjuer av Tomas Forser, Malin Ullgren, Anna Håkansson och Johan Hilton.