USA står inför sina största utmaningar på generationer. Den ekonomiska krisen efter kollapsen år 2008 har skapat ett budgetunderskott på 1000 miljarder dollar och en statsskuld som är 100 % av BNP.

I ett läge där USA behöver långsiktiga lösningar har landet hamnat i en ständig valkampanj, där de styrande politikerna sällan förmå se längre än till nästa seger. Men kan USA lösa sina svårigheter utan att det går ut över nödvändiga investeringar i utbildning, infrastruktur och forskning? Hur ska landet kunna försvara sin konkurrenskraft om man ständigt halkar allt längre ned på listorna över världens skolresultat? Kan man på allvar ta tag i miljöfrågorna när en stor del av ledamöterna i kongressen hävdar att klimatförändringen är en bluff?

I USA vid ett vägskäl förklarar ekonomijournalisten Mikael Törnwall hur det komplicerade amerikanska politiska systemet fungerar, och hur framtiden skulle kunna se ut – allt beroende på vad man bestämmer sig för att göra härnäst.